สมุดรายวันทั่วไป

เขียนโดย Annrora ที่ 00:19
ปฏิกิริยา: 
สมุดรายวันขั้นต้น (Book of Original Entry) หรือ สมุดรายวัน (Journal) หมายถึง สมุดบัญชีที่จะใช้จดบันทึกรายการค้าต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นขั้นแรก โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะจดบันทึกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น (Types of Books of Original Entry)  คือ


 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review