เงื่อนไขความคุ้มครองกรมธรรม์

เขียนโดย Annrora ที่ 01:57
ปฏิกิริยา: 
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ คือ รายละเอียดข้อตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองระหว่างผู้เอาประกันกับผู้รับประกัน มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งจัดร่างขึ้นโดย Institute of London Underwriters เมื่อปี ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท เรียกว่า เงื่อนไขมาตรฐานสำหรับสินค้าทั่วไป ได้แก่

  1. INSTITUTE CARGO CLAUSE ( A ) หรือ ICC ( A )
  2. INSTITUTE CARGO CLAUSE ( B ) หรือ ICC ( B )
  3. INSTITUTE CARGO CLAUSE ( C ) หรือ ICC ( C )
  4. INSTITUTE CARGO CLAUSE ( AIR )
รายละเอียดเงื่อนไขและความคุ้มครองทางเรือ
เงื่อนไขและความคุ้มครองทางเรือ คือ Institute cargo Clauses ( A ), ( B ) และ ( C ) มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้


 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review