เงื่อนไขการชำระเงิน

เขียนโดย Annrora ที่ 21:00
ปฏิกิริยา: 
เงื่อนไขการชำระเงิน
( Term Of Payment )

เงื่อนไขการชำระเงินเมื่อเห็น ( At Sight )
หมายความว่า ผู้ซื้อ ( Buyer ) จะต้องชำระเงินค่าสินค้าต่อธนาคารเมื่อเห็นตั๋ว ธนาคารจึงจะส่งมอบตั๋วแลกเงินและเอกสารขนส่งให้ หากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน แล้วธนาคารก็จะไม่ส่งมอบเอกสารการขนส่งให้ คำว่า At Sight นี้ธนาคารอาจจะตีความว่าผู้ซื้อต้องมาติดต่อขอชำระเงิน เพื่อรับเอกสารส่งออกภายใน 3 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งให้ทราบ แต่ในบางประเทศ เงื่อนไขอาจจะแตกต่างออกไป เช่น การชำระภายใน 24 ชม. หลังจากเห็นตั๋ว เป็นต้น 

สำหรับในประเทศของผู้ขายแล้ว เมื่อผู้ขายยื่นตั๋วประเภท At Sight ตาม L/C ให้แก่ Negotiating Bank เพื่อการขายตั๋วแล้ว ถ้าหากเอกสารดังกล่าวถูกต้องตรงตามเงื่อนไขใน L/C Negotiating Bank ก็จะรับซื้อเอกสารนั้น โดยจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายทันที และ Negotiating Bank จะส่งเอกสารดังกล่าวไปขอขึ้นเงินตราต่างประเทศคืนจาก Opening Bank ซึ่ง Opening Bank จะต้องชำระเงินทันที หากเอกสารถูกต้องตาม L/C และผู้ซื้อจะต้องชำระเงินทันทีที่เห็นตั๋ว จึงจะรับเอกสารจากธนาคารไปได้ดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไขการชำระเงินที่มีกำหนดระยะเวลา ( Deferred Payment )
หมายความว่า ผู้ซื้อ ( Buyer)ไม่ต้องชำระเงินต่อผู้ขายทันทีที่เห็นตั๋ว แต่ให้ทำการรับรองตั๋วแลกเงิน ( Accept Bill ) เพื่อทีจะชำระเงินตามเวลาที่ตกลงกันไว้ในอนาคต 

ประเภทต่างๆของเงื่อนไขการชำระเงินที่มีกำหนดเวลา ( Defend Payment )

 • 30/60/90 Days After Sight  :  ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30/60/หรือ 90 วัน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หลังจากวันที่เห็นตั๋ว (วันที่ยอมรับสภาพหนี้)
 • 30/60/90 Days After Date : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30/60/ หรือ 90 วัน หลังจากวันที่ออกตั๋วแลกเงิน ( Date Of Bill Exchange )
 • 90/120/360 Days After B/L Date : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 90/120/ หรือ 360 วัน หลังจากวันที่ออกใบตราส่งทางเรือ
 • 2 Months After Airway Bill : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ออกใบรับขนส่งทางอากาศ
 • 30 Days After Good Pass : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่สินค้าผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากองค์การอาหารและยา
 • 2 Months After Arrival of Goods : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 2 เดือน หลังจากวันที่สินค้าถึงปลายทาง
 • 60 Days After Customs Goods : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วัน หลังจาก Clearance of วันที่ทำพิธีศุลกากรรับสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
 • 60 Days After Invoice Date : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า
 • 60 Days After Acceptance : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่เซ็นชื่อรับรองตั๋วแลกเงิน
 • 60 Days After On-Board Date : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่บรรทุกสินค้าลงสู่ระวางเรือ 
 • 60 Days After First : ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าสินค้าภายใน 60 วัน หลังจาก Presentation วันที่ธนาคารยื่นเอกสารให้ครั้งแรก 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review