การยืนยัน L/C ( Confirm L/C )

เขียนโดย Annrora ที่ 23:58
ปฏิกิริยา: 
การยืนยัน L/C ( Comfirm L/C )

     คือ L/C ที่ผู้ขายอาจจะขอให้ธนาคารผู้รับแจ้งการเปิด L/C ( Advising Bank ) หรือธนาคารอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารผู้เปิด L/C ยืนยันการชำระเงิน ( Adding Confirmation ) เนื่องจากผู้ขายไม่ไว้ใจในสถานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ผู้เปิด L/C หรือธนาคารผู้เปิด L/C ดังนั้น L/C บางฉบับที่ Opening Bank / Issuing Bank เปิดมานั้นอาจมีข้อความขอให้ Advising Bank ยืนยัน L/C ฉบับดังกล่าว โดยระบุข้อความดังนี้ 
" PLEASE ADVISE TO BENEFICIARY ADDING YOUR CONFIRMATION " ( โปรดแจ้งแก่ผู้รับผลประโยชน์โดยไม่ต้องยืนยัน L/C ฉบับนี้ ) 
  
     ค่าใช้จ่ายในการยืนยัน L/C เป็นภาระของผู้ซื้อ Advising Bank จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยืนยัน L/C จาก Opening Bank / Issuing Bank เพราะถือว่าเป็นการค้ำประกันประเภทหนึ่ง ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยตกประมาณ...
     
     แต่หาก Opening Bank / Issuing Bank ไม่ได้ขอให้ Advising Bank Adding Information ผู้รับประโยชน์ตาม L/C อาจจะขอให้ Advising Bank ยืนยัน L/C ได้ โดยภาระค่าธรรมเนียมจะเป็นของผู้รับผลประโยชน์เอง

     Advising Bank ไม่ผูกพันว่าจะยืนยัน L/C ทุกกรณี ธนาคารจะไม่ยืนยัน L/C หากเห็นว่า Issuing Bank / Opening Bank ที่เปิด L/C มานั้นมีชื่อเสียงและฐานะการเงินน่าไว้วางใจและอยู่ในประเทศที่ไม่มีฐานะยุ่งยากทางการเมือง

     ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับจากการยืนยัน L/C คือ หากผู้ส่งออกได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของ L/C ทุกประการแล้ว ธนาคารผู้ยืนยัน L/C จะต้องรับซื้อตั๋วสินค้าออก ที่ผู้ส่งออกนำมายื่นต่อธนาคารตาม L/C ที่ถูกยืนยันนั้น โดยมิมีข้อแม้

     ข้อความที่จะพบได้เสมอใน L/C ที่มีการเพิ่มคำรับรอง คือ 
" THIS CREDIT IS CONFIRMED BY US AND WE UNDERTAKE THAT ALL DOCUMENTS PRESENTED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CREDIT WILL BE HONOURED BY US "
 

Annrora's Brains Template by Ipietoon Blogger Template | Gadget Review